تاریخ شروع

17:00

چهارشنبه - 1401/04/15

تاریخ پایان

20:00

چهارشنبه - 1401/04/15

آدرس

اصفهان | کنارگذر بزرگراه صیاد شیرازی | باغ تجربه | سالن همایش حکمت

لطفا شماره ای وارد کنید که قابلیت دریافت پیامک های تبلیغاتی برای آن مسدود نشده باشد تا بتوانیم رویدادهای آتی را به اطلاع شما برسانیم.
مقدار انتخاب شده: 1
این برنامه آموزشی فقط ویژه سالمندان نیست و شما می توانید به اتفاق اعضای خانواده خود در همه رده های سنی از آن بهره مند شوید. لطفا تعداد همراهان خود را برای برنامه ریزی بهتر مشخص کنید.